Blackmagic MultiView 16 (HDL-MULTIP6G/16)

Tính năng nổi bật
Blackmagic MultiView 16 (HDL-MULTIP6G/16)
– Lấy mẫu video SDI: 4: 2: 2 và 4: 4: 4
– Độ chính xác màu SDI: 4: 2: 2 và 4: 4: 4 10 bit
– Không gian màu SDI: YUV hoặc RGB
– Lấy mẫu âm thanh SDI: 48 kHz và 24 bit
– Đầu vào video SDI: 16 x 10 bit SD / HD / 6G-SDI
– Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40 ° C
– Nhiệt độ bảo quản: -20 đến 45 ° C
– Kích thước (W x H x D): 48,18 x 4,42 x 15,32 cm
– Cân nặng: 2,1 kg
– Đầu ra video SDI: Đầu ra vòng lặp SD / HD / 6G-SDI 16 x 10 bit