Ống Kính Sony Ultra Wide Converter (SEL075UWC)

4.990.000

Tính năng nổi bật

Ống Kính Sony Ultra Wide Converter
– Tỷ lệ phóng đại tối đa (x): 0.15x (AF) / 0.20x (MF) (Với SEL28F20)
– Cân nặng: 9,5 oz (267 g)
– Chuyển đổi cho FE ống kính 28 mm F2, cung cấp 21 mm góc nhìn 3
– Quang học chuyên dụng và phù hợp với thị thiết kế
– Dễ dàng gắn khóa cơ chế lưỡi lê cho phù hợp nhanh chóng
– Tự động dò tìm cho sinh dữ liệu EXIF
– Bụi và thiết kế chống ẩm

Giá bán áp dụng từ 01/04/2019 đến ngày 05/05/2019