Ống Kính Sigma 14-24mm F2.8 DG HSM Art for Nikon

Tính năng nổi bật
Ống Kính Sigma 14-24mm F2.8 DG HSM Art for Nikon
– Thiết kế lens: 17 thấu kính / 11 nhóm
– Thấu kính đặc biệt: 3 FLD, 3 SLD, 3 ASPH
– Số lá khẩu: 9 lá khẩu 
– Khoảng cách lấy nét gần nhất: 26-28 cm
– Tỷ lệ phóng đại lớn nhất: 1:5,4
– Kích thước: 96 mm x 135 mm
– Khối lượng: 1150 g