Ống Kính Panasonic LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7 ASPH

Tính năng nổi bật
Ống Kính Panasonic LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7 ASPH
– Tiêu cự: 15mm / 30mm 
– Khẩu độ tối đa: F1,7
– Khẩu độ tối thiểu: F16
– Khoảng cách lấy nét gần nhất: 0,2m / 0,66ft
– Phóng đại tối đa: Xấp xỉ 0,1x / 0,2x