Ống Kính Máy Quay Canon CN-E50mm T1.3 L F (EF)

104.000.000

Tính năng nổi bật

Ống Kính Máy Quay Canon E50mm T1.3 L F (EF)

– Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
– Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
– Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành
– Khẩu 11 lá cho hình ảnh làm mờ hấp dẫn
– Được thiết kế cho ngàm EF 35mm và camera Super 35mm
– Gắn được vào camera cỡ lớn