Ống Kính Chuyển Đổi Olympus FCON-P01 Fisheye

Tính năng nổi bật

Ống Kính Chuyển Đổi Olympus FCON-P01 Fisheye

– Xây dựng: 3 nhóm / 3 yếu tố
– Tiêu cự: 10,4mm
– Phạm vi lấy nét 120 độ
– Khoảng cách lấy nét gần nhất: 7,5 “/ 0,19m