Ống Kính Canon Extender EF 2X III (nhập khẩu)

9.500.000

Tính năng nổi bật

Ống Kính Canon Extender EF 2X III

– Độ phóng đại: 2.0x
– Nhóm/Thành phần: 9/5     
– Kích thước (DxL: 5.3 x 3.7 x 3.7
– Nặng: 325g
– Cấu tạo gồm 9 phần tử thấu kính