Cục Đẩy Crown XTi 1002

Tính năng nổi bật
Cục đẩy Crown XTi 1002 
– Số kênh: 2 kênh
– Độ nhạy đầu vào: 1,4V
– Công suất đầu ra mỗi kênh: 700W tại 2Ω, 500W tại 4Ω, 275W tại 8Ω
– S/N: 100dB
– THD: <0,5%
– Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz
– Độ nhiễu âm: >70dB
– IEC Power Connector: 15A
– Khối lượng: 8.4kg
– Kích thước(mm): 889 x 482,6 x 311,2