Chân + Tay Treo Hắt Sáng

Tính năng nổi bật

Chân + Tay Treo Hắt Sáng
– Dùng để treo hắt sáng các loại
– Chất liệu ống nhôm
– Phụ kiện gồm: 1 cùm nhựa, 1 tay treo
– 3 đoạn dài tổng 1.6m mà khi thu gọn còn có 60cm