Chân Đèn Cstand CK1 Pro Inox

Tính năng nổi bật

Chân Đèn Cstand CK1 Pro Inox

– Đường kính ống lớn nhất 38mm
– 
Đường kính ống nhỏ nhất 25mm.
– 
Chiều cao: Có thể điều chỉnh từ 155 – 325cm.
– Chiều cao khi thu gọn: 155cm
– Tay boom dài : 110cm
– Max.tube diam:35mm 
– Middle caliber:30mm 
– Min.tube diam:25mm 
– Feet tube:25mm