Bộ Phụ Kiện Cho Gopro 20 Món

Tính năng nổi bật

Bộ Phụ Kiện Cho Gopro 20 Món

– Bao gồm:Kẹp Gắn Gopro
– Dính mũ có dây chống rơi
– Chuyển đổi từ Chân 2 sang 1
– Ốc xoáy
– Dây đeo ngực
– Dây đeo đầu
– Dây đeo tay
– Gậy và ốc chuyển đổi từ gậy và Gopro
– Hút trên kính
– tuocnovit mở chốt Gopro
– Kẹp xe
– Gá chuyển đổi hướng
– Gá Gopro
– Các tấm dính và tấm gá gopro