Blackmagic Teranex Mini – Quad SDI To 12G – SDI (CONVNTRM/DA/QDSDI)

Tính năng nổi bật
Blackmagic Teranex Mini – Quad SDI To 12G – SDI
– Cổng Quad-Link 12G-SDI Input
– 2 cổng 12G-SDI Output
– Hỗ trợ tín hiệu SD, HD, UHD 4K và DCI 4K
– Tự động nhận dạng tín hiệu đầu vào
– Âm thanh 24-bit, 48 kHz
– Điều khiển thông qua DIP Switch hoặc phần mềm
– Cổng USB 2.0 để nâng cấp firmware
– Cần cáp điện IEC C14