Ba Lô Tamrac Backpack Hoodoo 20 Ocean

2.000.000

Tính năng nổi bật
Ba Lô Tamrac Backpack Hoodoo 20
– Kích thước bên ngoài: 29.5 x 43 x 15.5 cm
– Kích thước bên trong: 29 x 42.5 x 15 cm
– Trọng lượng: 1.3 kg
– Sức chứa: 1 body & 3 ống kính + 1 đèn & 13inch Laptop