Music Server Denon DNP-800NE (Đen)

Tính năng nổi bật

Music Server Denon DNP-800NE
– DAC IC: PCM1795, 32 bit / 192kHz
– Tần số đáp ứng: 2Hz ~ 50kHz
– Dải động trong dB: 108
– Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu tính bằng dB: 115
– Độ méo toàn phần : 0,002%
– Kích thước tối đa (W x D x H) tính bằng mm: 434 x 312 x 107
– Trọng lượng: 3,9Kg